Contact Details / Manylion cyswllt

Frongoch Junior School / Ysgol Frongoch Iau

Rhyl Road / Ffordd Rhyl

Denbigh / Dinbych

Denbighshire / Sir Ddinbych LL16 3DP

 

Telephone / Ffon : 01745 812410

E:mail / E:bost : frongoch@denbighshire.gov.uk

Website / Gwefan : www.ysgolfrongoch.com

Twitter: @YsgolFrongoch